Yhdistys

Päivitetty 23.11.2023

Tämä osio sisältää tietoa yhdistyksestämme. Löydät osiosta tietoa yhdistyksemme hallinnosta, säännöistä ja jäsenyydestä. Lisäksi löydät ohjeen jäseneksi liittymiseen sekä jäsenyyteen liittyvistä maksuista.

Perustiedot

Löydät yhdistyksen perustiedot painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Tarkoitus

Löydät tietoa yhdistyksen tarkoituksesta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Jäsenyys

Tietoa jäsenyydestä yhdistyksessämme löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Toiminta

Tietoa yhdistyksemme toiminnasta löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Viestintä

Tietoa yhdistyksemme viestinnästä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Poliittinen toiminta

Poliittisen toiminnan käytännön toimijoita ovat yhdistys (yhdistyksen hallitus), valtuustoryhmä, edellisten puheenjohtajisto ryhmänä sekä kunnallisiin luottamustehtäviin valitut yhdistyksen ehdottamat henkilöt.

Tietoa yhdistyksen harjoittamasta politiikasta löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Tietoa yhdistyksen osallistumista luottamustoimista löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Vaalityö

Kokoomuksen paikallisyhdistyksenä yhdistys tekee Siuntiossa kokoomuslaista vaalityötä niin valtiollisiin kuin kunnallisvaaleihin liittyen.  

Valtiollisten vaalien vaalityössä noudatetaan puolueen ja piirin sääntöjä.

Kunnallisvaalien vaalityössä yhdistys:

  • päättää kunnallisvaalien vaaliliitoista
  • nimeää kokoomuslaiset ehdokkaat
  • päättää ehdokaslistojen kokoonpanosta ja sijoitusjärjestyksestä
  • päättää muista vaaleihin liittyvistä tärkeimmistä kysymyksistä

Vaalityön käytännön toimille yhdistys nimeää vaalityöryhmän, jonka työtä johtaa vaalipäällikkö.

Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Tietoa yhdistyksen kokouksista löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Toimeenpanovalta on hallituksella.

Tietoa yhdistyksen hallituksesta löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Toimintakausi ja tilivuosi

Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. 

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. 

Hallinto toimikaudella 2023-2024

Näet yhdistyksemme hallituksen jäsenet kaudelle 2023-2024 painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Näet yhdistyksemme muut henkilöt kaudelle 2023-2024 painamalla oikealla/alla olevaa nappia.