Första sidans tidigare publikationer

Nedan kommer du till första sidans tidigare publikationer.

Presidentkandidat Alexander Stubb i Sjundeå lördagen den 9 december kl. 10.10!

Publicerad 2.12.2023

Reklambild från evenemanget
Reklambild från evenemanget

Presidentkandidat Alexander Stubb är tillgänglig vid Samlingspartiets tält i Sjundeå framför Capella lördagen den 9 december kl. 10.10. I tältet serveras glögg och lussekatter. Välkommen!

Tack att ni röstade!

På bilden tack att ni röstade.
Tack att ni röstade.

Vi är redo att kavla upp ärmarna!

På bilden den utdelade broschyrens mellersta blad.
Den utdelade broschyrens mellersta blad.

Samlingspartiets fullmäktigemotioner i Sjundeå

Samlingspartiet är aktivt inom kommunalpolitiken i Sjundeå. Du kan bekanta dig med våra motioner vi lämnat under fullmäktigeperioden genom att trycka på knappen nedan.

Nominerade kandidater 2021

Kokoomus Siuntio-Sjundå ry har nominerat 27  kandidater i kommunalvalet 2021. Du kan bekanta dig med våra kandidater genom att trycka på knappen nedan.

Vårt Sjundeå val teman

Kokoomus Siuntio-Sjundeå har publicerat val teman för kommunalval 2021. Bekanta dig med val teman genom att trycka på knappen nedan.

Valvideo 2

Vårt Sjundeå är hållbart, växande och tjänstvilligt Sjundeå -valvideon kan du se på vår Facebook genom  att trycka på knappen nedan.

Samlingspartiets valprogram för kommunalval 2021

Samlingspartiet har publicerat valprogrammet för kommunalval 2021. Bekanta dig med valprogrammet genom att trycka på knappen nedan.

I Vårt Sjundeå ligger hjärtat till höger

På bilden ett blått hjärta och motto från samlingspartiets valprogram som beskriver Sjundeå.
I Vårt Sjundeå ligger hjärtat till höger

Ställ upp som kandidat

Vår kandidatlista för kommunalval 2021 har blivit klar. Vi har 27 kandidater på vår lista. Du hittar våra kandidater genom att trycka på knappen nedan.

Vårt Sjundeå – Ditt Sjundeå

Bild av kommunvalets valteman
Meidän Siuntio - Vårt Sjundeå

Din röst har betydelse

Kommunalvalet är en viktig del av de kommunala angelägenheterna. I valet väljer kommunborna nytt fullmäktige och sätter upp riktlinjer för kommunens utveckling. Fullmäktigemedlemmarna har den högsta beslutanderätten i kommunen.

Bekanta  dig med våra val teman genom att trycka på knappen till höger.

Mera i morgon ...

Bild av kommunvalets valteman
Meidän Siuntio - Vårt Sjundeå

God Jul!

Vi önskar God Jul till alla sjundeåbor, våra förenings medlemmar och samlingspartister!

Ett julfoto av styrelsens medlemmar.
Styrelsen önskar God Jul!

Årets samlingspartistiska gärning

Styrelsen för Nylands distrikt belönade samlingspartiets aktiva Nyländska medlemmar. Grundandet av vår förening belönades som Årets Samlingspartistiska gärning i Nyland. 

Tre belönade Nyländska samlingsparti medlemmar
Nylands belönade

Höstmöte i Sjundeå i god stämning

Kokoomus Siuntio–Sjundeå ry höll sitt ordinarie höstmöte enligt för tillfället gällande koronabegränsningar som hybridmöte. I mötet nämndes 15 kandidater till kommunalvalet och belönades meriterade föreningsmedlemmar. Partiets ordförande Petteri Orpo gästade i mötet. 

Partiets ordförande Petteri Orpo och de belönade föreningsmedlemmarna, bild Janina Haapaniemi
Partiets ordförande Petteri Orpo och de belönade föreningsmedlemmarna, bild Janina Haapaniemi

Höstmötets meddelande

Orförande Petteri Orpo kom med sin hälsning till mötesdeltagare. En av de huvudsakliga meddelanden var oron över regeringens sote-lösningen och dess inverkan på kommunal ekonomin i Västra Nyland. Om lösningen förverkligas som planerat skär den miljoner euron från kommunerna – inklusive Sjundeå. Sote-modellen som presenterats anses inte heller underlätta tillträde till vård.

Föreningens styrelse fortsätter med sommarens sammansättning – som ordförande Heidi Päivinen och som andra medlemmar Jere Jantunen, Heikki Kaisla, Kim Karlsson, Maria Koroma-Hintikka, Marko Linnala, Marko Nygård, Anna Paasikivi, Pauliina Sjöholm och Marko Suoknuuti.

Man belönade medlemmar som aktivt har medverkat i Samlingspartiet. Hederstecken delades till Saana Hintikka, Åke Holmlund, Heikki Kaisla, Kim Karlsson, Maria Koroma-Hintikka, Heikki Leikola, Marko Linnala, Anna Paasikivi, Tom Paasikivi och Pauliina Sjöholm.

Kokoomus Siuntio – Sjundeå rf utnämnde i sitt höstmöte till kommunalvalet 2021 15 kandidater. De utnämnda är Sari Grönlund, Åke Holmlund, Jere Jantunen, Jyrki Jauhiainen, Heikki Kaisla, Kim Karlsson, Maria Koroma-Hintikka, Ville Kummala, Heikki Leikola, Marko Linnala, Marko Nygård, Anna Paasikivi, Tom Paasikivi, Pauliina Sjöholm och Marko Suoknuuti. 

Innehållet på nätsidorna utvidgas

Vi öppnar nya innehållssektioner på våra nätsidor.

Riksdagsledamot Kari Tolvanen besöker Sjundeå 21.11.2020

Du kommer till  evenemangets första sida genom att trycka på knappen till höger.

Blicken mot kommunalvalet

Du kommer till kommunalvalets första sida genom att trycka på knappen till höger.

Samlingspartiet förnyas i Sjundeå

Samlingspartiet har sammanslagit  sina föreningar i Sjundeå. Vårt nya namn är Kokoomus Siuntio-Sjundeå ry.  Samtidigt förnyar vi också vår verksamhet och  kommunikation.

Vi bjuder in alla som är  intresserade av vår verksamhet.

På dessa sidor hittar du i fortsättningen information om vår förening, verksamhet och politik  för Sjundeåbornas bästa. På våra sociala medier, Facebook och Instagram,  berättar vi mera om  våra  nya  aktiviteter  och aktuella  ärenden.  Vi har även öppnat  en fråge- och responskanal för dem som är intresserade av vår verksamhet  och  Sjundeås utveckling.

Du kommer till vår Facebook sida genom att trycka på knappen till höger.

Du kommer till vår Instagram sida genom att trycka på knappen till höger.

Välkommen med i vårt gäng!