Aikaisempia etusivun julkaisuja

Kaksi Siuntiota koskevaa talousarvioaloitetta jätetty eduskunnassa

Julkaistu 29.11.2023

Kasvokuvassa talousarvioaloitteet jättänyt kansanedustaja Pia Kauma
Talousarvioaloitteet jättänyt kansanedustaja Pia Kauma

Kansanedustaja Pia Kauma on jättänyt kaksi Siuntiota koskevaa talousarvioaloitetta eduskunnassa 20.10.2023. Toinen aloite on määrärahan lisäämisestä kantatien 51 Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän turvallisuuden parantamiseen ja toinen aloite on määrärahan lisäämisestä katuvalaistuksen jatkamiseen tiellä 115 välillä Siuntio—valtatie 51. Molempien aloitteiden ehdotetuilla toimilla parannettaisiin liikkumisen turvallisuutta Siuntiossa.

Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän turvallisuuden parantaminen

Kantatietä 51 pidetään vaarallisena tienä, ja se vaatisi useita investointeja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Siuntion kunnan alueella kiireellisimmin toimia vaatisi kantatien 51 Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymä. Sen parantamistarve on tunnistettu Uudenmaan tiepiirin toimenpideselvityksessä jo vuonna 2004.

Voit lukea talousarvioaloitteen eduskunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia. 

Aloitteen käsittelyä eduskunnassa voit seurata painamalla oikealla/alla olevaa nappia. 

Katuvalaistuksen jatkaminen tiellä 115 välillä Siuntio—valtatie 51

Siuntion kuntakeskus sijaitsee noin 5 kilometriä kantatieltä 51 pohjoiseen. Siuntiontie (maantie 115) toimii tieyhteytenä kuntakeskuksesta kantatielle. Tästä tieyhteydestä on valaistu kuntakeskuksen puoleinen osuus. Kantatien puoleinen noin 2,5 kilometrin pituinen tieosuus on valaisematta.

Voit lukea talousarvioaloitteen eduskunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia. 

Aloitteen käsittelyä eduskunnassa voit seurata painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Yhdistyksen jäsenet vierailulla eduskunnassa

Julkaistu 28.11.2023

Ryhmäkuvassa kansanedustaja Pia Kauma ja tapaamiseen osallistuneet kahdeksan yhdistyksen jäsentä täysistuntosalin lehtereillä
Kansanedustaja Kauma ja yhdistyksen vieraat täysistuntosalin lehtereillä

Kansanedustaja Pia Kauma kutsui Kokoomus Siuntio-Sjundeån jäsenet vierailulle eduskuntaan 20.9.2023. Kahdeksan yhdistyksen jäsentä osallistui tapaamiseen, jonka aluksi kierrettiin eduskunnan tiloja Pian avustajan johdolla. Täysistuntosalin akustiikka on kuulemisen arvoinen kokea kuinka hyvin pienikin puhe salissa kantaa.

Tutustumiskierroksen jälkeen kuultiin Pian katsaus ajankohtaiseen poliittiseen tilanteeseen. Luonnollisesti esille tuli hallituskauden alku ja siihen liittyvät keskustelut. Katsauksen jälkeen paikalla olleet yhdistyksen jäsenet esittivät omia kysymyksiään ja huomioitaan. Vilkasta keskustelua käytiin vieraillulle varatun ajan loppuun. Mukava käynti, kiitos Pialle kutsusta ja järjestelyistä!

Tervetuloa vaaliteltalle Capellan edustalle lauantaina 1.4. klo 11-14

Julkaistu 28.3.2023

Tilaisuuden mainosteksti, kello ja paikalle tulevat ehdokkaat.
Tilaisuuden mainos

Tervetuloa keskustelemaan! 

Tervetuloa vaaliteltalle Capellan edustalle lauantaina 25.3. klo 11-14 

Julkaistu 20.3.2023

Tilaisuuden mainosteksti, kello ja paikalle tulevat ehdokkaat.
Tilaisuuden mainos

Tervetuloa keskustelemaan! 

Tervetuloa vaalikahvilaan Fanjunkarsiin lauantaina 18.3. klo 11-14

Julkaistu 13.3.2023

Tilaisuuden mainosteksti, kello ja paikalle tulevat ehdokkaat.
Tilaisuuden mainos

Tervetuloa kuulemaan eduskuntavaaliehdokkaiden puheenvuorot ja keskustelemaan heidän kanssa! 

Tervetuloa vaalikahvilaan Fanjunkarsiin lauantaina 18.2. klo 11-14 

Tilaisuuden mainosteksti, kello ja paikalle tulevat ehdokkaat.
Tilaisuuden mainos

Tervetuloa kuulemaan eduskuntavaaliehdokkaiden puheenvuorot ja keskustelemaan heidän kanssa! 

Paikalla ovat:

11.00 Mikko Piirtola: liikenne, tiet ja rautatiet Läntisellä Uudellamaalla
11.30 Mervi Katainen: lapset ja nuoret
12.00 Kaisa Alaviiri: aihe avoinna
12.30 Binga Tupamäki: aihe avoinna
13.00 Pia Kauma: seniorineuvola