Toiminta

Tämä osio sisältää tietoa yhdistyksemme toiminnasta. Löydät osiosta tietoa sääntömääräisestä toiminnasta ja kullekin vuodelle toimintasuunnitelmaan kirjatusta toiminnasta. Lisäksi osiossa on tietoa ja linkkejä puolueen ja piirin toiminnasta sekä puolueen verkostoista ja koulutuksista.

Yhdistyksen toimintaan kuuluvat seuraavat:

  • valmistelee ja hoitaa vaalitoimintaa
  • järjestää kokouksia, kursseja, neuvottelutilaisuuksia, juhlia ja teematoimintaa
  • harjoittaa tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa
  • suorittaa jäsenhankintaa

Vaalitoiminta

Paikallisyhdistyksenä vaalitoiminta keskittyy yhdistyksen ja Kokoomuksen vaalitavoitteiden edistämiseen Siuntion kunnassa. Paikallisyhdistykselle tärkeimmät vaalit ovat neljän vuoden välein järjestettävät kuntavaalit.

Vaalityötä varten yhdistys nimeää vaalipäällikön ja vaaleista riippuen myös vaalityöryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen vaalitoimintaa.

Vaalityötä tehdään eri muodoissa järjestämällä tapahtumia ja olemalla esillä eri kanavissa. Vaalityöhön kuuluu myös esitteiden, mainonnan ja viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Kokoukset

Sääntömääräisiä kokouksia yhdistyksellä on vuosittain kaksi; kevät- ja syyskokous. Näiden lisäksi yhdistys järjestää tarpeen ja tilanteen mukaan eri keskustelutilaisuuksia.

Yhdistyksen ehdokaslistalta valitut kunnanvaltuutetut muodostavat valtuustoryhmän, joka kokoontuun säännöllisesti kunnan toimielinten kokousaikataulua seuraten sekä tarvittaessa niiden lisäksi.

Tilaisuudet

Yhdistys järjestää keskustelu-, neuvottelu- ja teematilaisuuksia tarpeen ja tilanteen mukaan. Esimerkiksi vaalipäivänä yhdistys järjestää vaalivalvojaiset, joissa seurataan vaalituloksen laskentaa.

Kurssit ja koulutus

Kokoomus järjestää kattavasti koulutuksia jäsenistölleen. Löydät lisätietoa Kokoomuksen koulutuksista painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Kansallinen Sivistysliitto (Kansio) täydentää koulutustoimintaa omalla tarjonnallaan. Löydät lisätietoa Kansion koulutuksista painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Yhdistys ei pääsääntöisesti järjestä omia kursseja tai koulutuksia.

Tiedotustyö ja julkaisutoiminta

Yhdistys laatii ja julkaisee toiminnastaan tiedotteita, joita jaetaan näillä yhdistyksen verkkosivuilla, yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa sekä painetussa mediassa. 

Julkaisutoimintaa yhdistys toteuttaa lähinnä vaaleihin liittyvinä esitteinä ja julkaisuina sekä muina aikoina valituista aiheista.

Jäsenhankinta

Yhdistys tekee jäsenhankintaa osana muuta toimintaansa.