Luottamustoimet

päivitetty 15.1.2024

Tämä osio sisältää tietoa luottamustoimista. Löydät osiosta tietoa ja linkkejä Siuntion luottamustoimista ja yhdistyksemme luottamushenkilöistä näissä toimissa. 

Lisäksi löydät tietoa ja linkkejä muista luottamustoimista, joiden toimintaan osallistuu yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Yhdistyksemme luottamushenkilöiden kollaasin löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Siuntion kunnan luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa Siuntion kunnan luottamustoimista.

Kunnan luottamustoimien esityslistat ja pöytäkirjat löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi seurata myös etänä Siuntion kunnan Facebook-sivujen kautta.

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen kokoukset eivät ole julkisia.

Siuntion kunnan luottamuselimissä toimivien luottamushenkilöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi 

Kunnanvaltuusto

Siuntion kunnanvaltuustossa on 27 jäsentä. Kokoomuksella on kahdeksan paikkaa ja valtuuston 2. varapuheenjohtajan paikka. Valtuustoryhmiä on tällä valtuustokaudella viisi.

Lisätietoa kunnanvaltuuston kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen valtuustoryhmästä, valtuutetuista ja varavaltuutetuista löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Kunnanhallitus

Siuntion kunnanhallituksessa on 11 jäsentä. Kokoomuksella on kunnanhallituksen puheenjohtajan paikka. Jäseniä Kokoomuksella on kunnanhallituksessa kolme kaudella 2021-2023 ja neljä kaudella 2023-2025. Jokaisella valtuustoryhmällä on vähintään yksi jäsen.

Lisätietoa kunnanhallituksen kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen kunnanhallituksen jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Tekninen lautakunta

Siuntion teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä. Kokoomuksella on kaksi jäsentä ja lautakunnan puheenjohtajan paikka. Jokaisella valtuustoryhmällä on vähintään yksi jäsen.

Lisätietoa lautakunnan kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen teknisen lautakunnan jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Siuntion ympäristö- ja rakennnuslautakunnassa on 7 jäsentä. Kokoomuksella on kaksi jäsentä ja lautakunnan puheenjohtajan paikka. Jokaisella valtuustoryhmällä on vähintään yksi jäsen.

Lisätietoa lautakunnan kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Sivistyslautakunta

Siuntion sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Kokoomuksella on kaksi jäsentä ja lautakunnan varapuheenjohtajan paikka. Jokaisella valtuustoryhmällä on vähintään yksi jäsen.

Lisätietoa lautakunnan kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen sivistyslautakunnan jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Keskusvaalilautakunta

Siuntion keskusvaalilautakunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi jäsen, kuten myös Kokoomuksella. Lautakunnan puheenjohtajan paikka on Kokoomuksella.

Keskusvaalilautakunnan varajasenet on valittu sisääntulojärjestyksessä. Kokoomuksella on 2. varajäsenen paikka.

Lisätietoa lautakunnan kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen keskusvaalilautakunnan jäsenestä ja varajäsenestä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Tarkastuslautakunta

Siuntion tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella valtuustoryhmällä on yksi jäsen, kuten myös Kokoomuksella.

Lisätietoa lautakunnan kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen tarkastuslautakunnan jäsenestä ja hänen varajäsenestä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Kunnanhallituksen kuntakehitysjaosto

Siuntion kuntakehitysjaostossa on 7 jäsentä. Kokoomuksella on kaksi jäsentä ja jaoston varapuheenjohtajan paikka.

Lisätietoa jaoston kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen kunnanhallituksen kuntakehitysjaoston jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto

Siuntion sivistyslautakunnan suomenkielisessä jaostossa on 5 jäsentä. Kokoomuksella on kaksi jäsentä ja jaoston puheenjohtajan paikka.

Lisätietoa jaoston kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenistä ja heidän varajäsenistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Siuntion sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on 5 jäsentä. Kokoomuksella on yksi jäsen. 

Lisätietoa jaoston kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenestä ja hänen varajäsenestä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiejaosto

Siuntion ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiejaostossa on 3 jäsentä. Kokoomuksella on yksi jäsen. 

Lisätietoa jaoston kokoonpanosta ja kokouksista löydät Siuntion kunnan verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa Kokoomuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnan tiejaoston jäsenestä ja hänen varajäsenestä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Ylikunnalliset luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa ylikunnallisista luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Lisätietoa paikallisyhdistyksestämme nimetyistä Kokoomuksen luottamushenkilöistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Kunnanvaltuuston päättämät muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista kunnanvaltuuston päättämistä luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Lisätietoa Kokoomuksen nimetyistä luottamushenkilöistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Kunnanhallituksen päättämät muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista kunnanhallituksen päättämistä luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Lisätietoa Kokoomuksen nimetyistä luottamushenkilöistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päättämät muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista ympäristö- ja rakennuslautakunnan päättämistä luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Lisätietoa Kokoomuksen nimetyistä luottamushenkilöistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamustoimista.

Hyvinvointialueen luottamustoimiin liittyvät Kokoomuksen nimitysesitykset tekee piirin hallitus ja päättää hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmä. Poikkeuksena tällä aluevaltuustokaudella on hyvinvointialueen vaikuttamiselinten jäsenet nimitetty aluehallituksen pyynnöstä kunnan vastaavasta vaikuttamiselimestä. 

Hyvinvointialueen luottamustoimiin nimitettävien henkilöiden päätöksenteossa paikallisyhdistys ei ole osapuoli.

Lisätietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteosta löydät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Lisätietoa paikallisyhdistyksestämme nimetyistä Kokoomuksen hyvinvointialueen luottamushenkilöistä löydät painamalla oikealla/alla olevaa nappia.

Muutokset luottamustoimissa valtuustokauden aikana

Valtuustokauden aikana on tapahtunut muutoksia luottamustoimissa, esimerkiksi luottamustoimessa toimiva luottamushenkilö on voinut vaihtua kesken valtuustokauden. Näiden muutosten lisäksi tällä valtuustokaudelle on myös muuttunut luottamustoimielimiä, esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä on lakkautettu sekä kunnan että ylikunnallisia luottamustoimielimiä.

Lakkautetut luottamustoimielimet

Kunnassa on lakkautettu kaksi luottamustoimielintä; perusturvalautakunta ja sen alainen yksilöasioiden jaosto. Näiden toimielimien luottamustehtävät päättyivät 31.12.2022. Vastaavasti ylikunnallisista luottamustoimielimistä lakkautettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS-kuntayhtymän) toimintaan liittyneet toimielimet, Eteva- ja Kårkulla-kuntayhtymien toimintaan liittyneet toimielimet, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta sekä luonnollisesti hyvivointialueen valmisteluun liittyneet toimielimet.

Muutokset luottamustehtävissä

Valtuustokauden aikana tapahtuneet muutokset luottamustehtävissä on koottu sivuston arkistoon. Löydät koosteen muutoksista painamalla alla olevaa linkkiä.