Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päättämät muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista ympäristö- ja rakennuslautakunnan päättämistä luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Lautakunnan perustamat toimikunnat

Lautakunta on nimennyt alla olevat jäsenet Kokoomuksen ryhmästä.

Tienimitoimikunta jäsen

Jyrki Jauhiainen

Tienimitoimikunta varajäsen

Johanna Nygård