Kunnanvaltuuston päättämät muut luottamustoimet

Löydät tästä kappaleesta tietoa muista kunnanvaltuuston päättämistä luottamustoimista, joiden jäseninä tai varajäseninä on yhdistyksemme nimeämiä luottamushenkilöitä.

Kunnanvaltuuston vaalilautakunta

Kunnanvaltuusto valitsee suhteellisten vaalien toimittamiseksi vaalilautakunnan.

Jäsen

Marko Suoknuuti

Varajäsen

Rainer Sarviaho

Käräjäoikeuden lautamies

Kunnanvaltuusto valitsee käräjäoikeuden lautamiehet toimikaudeksi.

Lautamies

Ken Lehtonen

Uskotut miehet

Kunnanvaltuusto valitsee uskottut miehet kiinteistötoimituksiin.

Uskottu mies

Ville Kummala

Uskottu mies

Tom Paasikivi

Kokousedustaja Uudenmaan liiton edustajainkokous

Kunnanvaltuusto on nimennyt alla olevan kokousedustajan Kokoomuksen ryhmästä.

Edustaja

Marko Linnala