Val teman 2021

Vårt val tema för kommunalval 2021 är Vårt Sjundeå:

  • Vårt Sjundeå är invånarnas, familjernas och företagarnas Sjundeå
  • Vårt Sjundeå är hållbart, växande och tjänstvilligt Sjundeå
  • Vårt Sjundeå har en positiv utvecklingsbild för framtiden

Vårt Sjundeå är invånarnas Sjundeå

Sjundeå har drygt 6100 invånare, av vilka 1500 är under 20 år och knappt 1600 är över 60 år. Finskspråkiga är knappt 4100, svenskspråkiga 1700 och med andra språk drygt 300.

Vårt Sjundeå är alla invånares Sjundeå.

Vårt Sjundeå är familjernas Sjundeå

I Sjundeå bor knappt 1800 familjer, av vilka 700 är barnfamiljer. Familjerna består i medeltal av 3 personer och barnfamiljerna av 4. Sjundeå satsar på barnfamiljerna genom att bygga ett nytt bildningscampus i kommunens centrum.

I vårt Sjundeå bor även äldre och familjer bestående av två vuxna.

Vårt Sjundeå är företagarnas Sjundeå

Sjundeås näringslivspolitik fick av företagarna, fjärde sämsta betyg i en jämförelse mellan 21 nyländska kommuner. Här behövs en förändring. Arbetskraften i Sjundeå består av drygt 3000 personer och drygt 1300 arbetsplatser.

Vårt Sjundeå förbättrar företagarnas ställning och skapar flera arbetsplatser i kommunen.

Vårt Sjundeå är ett hållbart Sjundeå

Klimatförändringen, naturens mångfald och kollektiva trafiken. Närheten till naturen är viktig för invånarna i Sjundeå. Däremot bör den kollektiva trafiken förbättras – såväl stationen som tågens tidtabeller.

Vårt Sjundeå har även utrymme för bilismen på ett hållbart sätt utan trängselskatt. 

Vårt Sjundeå är ett växande Sjundeå.

Statistiken förutspår att Sjundeås invånarantal hålls oförändrat fram till 2040-talet. Gränsande till metropolområdet, har Sjundeå en möjlighet att växa och utvecklas.

Genom att förbinda sig tätare med metropolområdets utveckling, skapar Sjundeå tillväxt och hämtar invånare till Sjundeå.

Vårt Sjundeå är tjänstvilligt Sjundeå

Kommunbor i alla åldrar, från barn till äldre, har rätt till god service. Sjundeå planerar ett nytt sote-centrum för kommunborna. ”Hur kan jag hjälpa?” är en bekant fråga för den som använder kommunens olika tjänster.

I vårt Sjundeå är god betjäning och tjänstvillighet för kommunborna det centrala i kommunens verksamhet.

Vårt Sjundeå har en positiv utvecklingsbild för framtiden

Tillsammans med god och framåtblickande planering bildar dessa teman en positiv utvecklingsbild för framtiden. Bildningscampus, sote-centrum, förnyat stationsområde, förbättrad kollektiv trafik, tryggare vägar, bättre lokala tjänster, en tjänsvillig kommun –

Vårt Sjundeå har en positiv framtid.