Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat:

  • varsinaiset kokoukset
  • ylimääräinen kokous

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

  • kevätkokous viimeistään maaliskuussa
  • syyskokous viimeistään marraskuussa

Ylimääräinen kokous pidetään:

  • yhdistyksen kokouksen päätöksellä
  • yhdistyksen hallituksen päätöksellä
  • äänioikeutettujen jäsenten pyynnöstä