Vaaliteemat 2021

Vaaliteemamme kuntavaaleihin 2021 on Meidän Siuntio:

  • Meidän Siuntio on asukkaiden, perheiden ja yrittäjien Siuntio
  • Meidän Siuntio on kestävä, kasvava ja palveleva Siuntio
  • Meidän Siuntiolla on myönteinen kehityskuva tulevaisuuteen

Meidän Siuntio on asukkaiden Siuntio

Asukkaita Siuntiossa on reilut 6100, joista alle 20-vuotiaita 1500 ja yli 60-vuotiaita vajaat 1600. Suomenkielisiä on vajaat 4100, ruotsinkielisiä 1700 ja muun kielisiä reilut 300.

Meidän Siuntio on kaikkien asukkaiden Siuntio.

Meidän Siuntio on perheiden Siuntio

Perheitä Siuntiossa on vajaat 1800, joista lapsiperheitä reilut 700. Henkilöitä perheissä on keskimäärin 3 ja lapsiperheissä 4. Siuntio panostaa lapsiperheisiin rakentamalla uuden sivistyskampuksen kuntakeskukseen.

Meidän Siuntiossa asuu myös ikääntyneitä ja kahden aikuisen perheitä.

Meidän Siuntio on yrittäjien Siuntio

Yrittäjien antama arvosana Siuntion elinkeinopolitiikalle Uudenmaan 21 kunnan vertailussa oli neljänneksi huonoin. Tähän tarvitaan muutosta. Siuntiossa työvoimaan lasketaan reilut 3000 henkilöä ja työpaikkoja on reilut 1300.

Meidän Siuntiossa parannetaan yrittäjien asemaan ja luodaan kuntaan lisää työpaikkoja.

Meidän Siuntio on kestävä Siuntio

Ilmastomuutos, luonnon monimuotoisuus ja joukkoliikenne. Siuntiossa luonto ja sen läheisyys ovat asukkaille tärkeitä. Sen sijaan joukkoliikenne kaipaa parannusta – niin asema kuin junien aikataulut.

Meidän Siuntiossa on tilaa myös kestävälle autoilulle ilman ruuhkamaksuja.

Meidän Siuntio on kasvava Siuntio

Tilastot ennustavat Siuntion asukasluvun pysyvän nykyisellään 2040-luvulle asti. Metropolialueen reunalla omilla vahvuuksillaan Siuntiolla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä.

Meidän Siuntiossa tiiviimpi sitoutuminen metropolialueen kehitykseen luo kasvua ja tuo asukkaita Siuntiolle.

Meidän Siuntio on palveleva Siuntio

Hyvät palvelut ovat kaikenikäisten kuntalaisten oikeus lapsista ikääntyneisiin. Siuntio suunnittelee uutta sote-keskusta kuntalaisille. Palvelevassa kunnassa ”Kuinka voin auttaa?” on tuttu kysymys kunnan palveluita käyttävälle.

Meidän Siuntiossa hyvä palvelu ja palveluhalukkuus kuntalaisille on keskeistä kunnan toiminnassa.

Meidän Siuntiolla on myönteinen kehityskuva tulevaisuuteen

Edelliset teemat yhdessä hyvän ja eteenpäin katsovan suunnittelun kanssa luovat myönteisen kehityskuvan tulevaisuuteen. Sivistyskampus, sote-keskus, uudistunut aseman ympäristö, parantunut joukkoliikenne, turvallisemmat tiet, paremmat lähipalvelut, palveleva kunta -

Meidän Siuntiolla on myönteinen tulevaisuus.