Siuntion keskustan kierrätys- ja jäteaseman valaistuksen parantaminen

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että keskustan jäteaseman valaistusta tulee parantaa. Jäteasemalle tuleva valo tulee tällä hetkellä viereisestä koulurakennuksesta tai kadun valoista. Varsinkin pimeään aikaan valaistus on riittämätön, joka haittaa oikeisiin astioihin jätteiden lajittelemisen taikka omien jäteastioiden sisällön tarkistamista sekä vaikuttaa alueen turvallisuuteen. Myös alueen maan epätasaisuus yhdessä valaistuksen puutteen vuoksi voi aiheuttaa onnettomuuksia kävijöille. Ehdotamme, että jäteasemalle laitetaan oma valaistus.