Ulkoilureitin kunnostaminen ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen

Motocross radan vierestä kulkeva tie, jonka toinen pää päättyy Haagankaareen ja toinen pää Billskogintiehen, on tärkeä ulkoilureitti Siuntion aseman alueella asuville ja se on laajasti kuntalaisten käytössä. Tie on monelta osin päässyt huonoon kuntoon ja vaatii kunnostusta. Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että kunta kunnostaa reitin ja huolehtii, että sille laaditaan oma kunnossapitosuunnitelma, jonka avulla varmistetaan tien parempi ylläpito tulevaisuudessa.