Störsvikintien, läntisen kuninkaantien ja kantatie 51 risteyksen turvallisuus

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunnassa tehdään pikaisesti poliittinen päätös Störsvikintien ja Läntisen Kuninkaantien tasoliittymän turvallisuuden parantamisesta korjaustoimin. Tämän risteysalueen saattaminen turvalliseksi ei voi odottaa nelikaistaisen ohituskaistatien ja sen eritasoliittymien valmistumista, joiden toteutumisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä edellyttää, että kunta vaikuttaa kaikin mahdollisin tavoin ELYyn, jotta tasoliittymään saadaan mahdollisimman nopeasti tehtyä kanavointi kuten teknisessä lautakunnassa 25.2.2020 käsitellyssä kuntalaisaloitteessa ehdotetaan (diaarinumero 55/TEKNLTK).

Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että korjaustoimille nimetään kunnassa erillinen vastuuhenkilö, joka raportoi hankkeen etenemisestä säännöllisesti sovituin väliajoin kunnanvaltuustolle.