Omaishoidon uuden järjestelytavan selvittäminen

Siuntion kunnassa useat omaishoitajat haluavat järjestää omaisensa hoidon vaihtoehtoisella tavalla, joka palvelisi hoidettavan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä mahdollistaisi omaishoitajien paremmat mahdollisuudet irtautua pitämään lakisääteisiä hoitovapaitaan tuntematta huolta omaishoidettavasta. Vaihtoehtoisella esim. palvelusetelin avulla tuetulla hoidolla omaishoitaja voisi itse olla aktiivinen ja löytää uusia hoidon mahdollisuuksia hoitovapaansa ajalle. Tämä tukisi omaishoitajien jaksamista ja toisi kunnalle säästöä omaishoidon kustannuksissa.

Esitän, että kunnassa tehtäisiin selvitystä omaishoidon hoitovapaan toimivuuden kokemuksista ja tutkittaisiin vaihtoehtoisia tapoja järjestää omaishoidettavan hoitopaikka omaishoitajan vapaan aikana esim. palvelusetelin avulla.