Nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Siuntion kunta selvittää mahdollisuutta asentaa valokuitu (tai muu nopea tietoliikenneyhteys) tai edesauttaa valokuidun asentamisessa kunnan alueelle aina kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä sekä muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaivuu-urakkaa muusta syystä tehdään.

Sekä yritystoiminnassa että etätyöskentelyssä yhä nopeammat ja varmemmat tietoliikenneyhteydet ovat tarpeen. Tällä voidaan lisätä kunnan houkuttelevuutta sekä yrityksen sijaintipaikkana että asuinpaikkana huomattavasti.