Kuntalaisten tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen maankäytön kehityskuvan päivityksessä

Kunta on 5.3.2021 julkaissut verkkosivuillaan tiedotteen maankäytön kehityskuvan päivittämisestä. Asiasta on myös uutisoitu esimerkiksi Kirkkonummen Sanomissa 14.3.2021 olevassa kirjoituksessa. Verkkosivujen tiedotteessa on tuotu esiin menettely, jolla päivitystä on tähän asti laadittu sekä menettely, jolla päivitys tullaan viemään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Laatimisen vaiheiden pääkohdat alla, otteet kopioituna verkkosivujen 5.3.2021 tiedotteesta:

  • Osana kehityskuvan laatimista toteutettiin verkkokysely kuntalaisille kesällä 2020.
  • Kehityskuvalle asetettuja tavoitteita priorisoitiin ja täydennettiin 16.12.2020 järjestetyssä kokouksessa, johon oli kutsuttu kunnanhallitus, tekninen lautakunta ja työn ohjausryhmä.
  • Päivitettyä kehityskuvaluonnosta esiteltiin kunnanhallitukselle, tekniselle lautakunnalle ja ympäristö- ja rakennuslautakunnalle aktiivista keskustelua herättäneessä tilaisuudessa 18.2.2021.
  • Tekninen lautakunta käsittelee maankäytön kehityskuvaa tiistaina 9.3.2021.
  • Valtuutetuille pidetään infotilaisuus päivityksestä maanantaina 22.3.2021.
  • Lisäksi kehityskuvaa esitellään vanhan ja uuden kunnanvaltuuston jäsenille seminaarissa lauantaina 8.5.2021, minkä jälkeen se tulee valtuustoon hyväksyttäväksi.

Tällaisessa menettelyssä ei tarjota kuntalaisille ja muille kunnassa oleville toimijoille mahdollisuutta lausua mielipidettään itse kehityskuvaan ja sen sisältöön. Kuntalaisten olisi myös hyvä kuulla, minkälaista keskustelua kunnan luottamushenkilöt ovat asiasta käyneet.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että kunta päättää järjestää kaikille kuntalaisille avoimen tiedotustilaisuuden mahdollisimman nopeasti tämän kevään aikana. On tärkeää, että tilaisuudessa on läsnä maankäytönkehityskuvasta kunnassa vastuussa oleva virkamies. Tärkeää on myös se, että kaikille tilaisuuteen osallistuville tarjotaan mahdollisuus halutessaan osallistua keskusteluun ja tuoda oma näkemyksensä esille.

Lisäksi Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää kunnanvaltuustolle, että avoimen tiedotustilaisuuden jälkeen, tai sen yhteydessä, kunta asettaa päivitetyn maankäytön kehityskuvan nähtäville ja avaa kuntalaisille ja muille kunnassa oleville toimijoille mahdollisuuden lausua mielipiteensä kehityskuvasta sekä laatii koosteen saadusta palautteesta siten, että tämä voidaan huomioida maankäytön kehityskuvan päätöksenteossa ennen sen hyväksymistä.