Kameravalvonnan asettaminen Siuntion asemanseudulle

Levottomuus on kasvanut oleellisesti Siuntion asemanseudulla, varsinkin kesällä 2020 ilkivalta, varkaudet sekä yleisesti iltaisin tapahtuva äänekäs mopojen ja autojen kokoontumisajot ovat normaalista poikkeavaa ja häiritsevää käyttäytymistä, josta kärsivät eritoten asemanseudun asukkaat.

Pienellä paikkakunnalla kuten Siuntiossa kameravalvonta auttaa rikkeiden selvittämissä. Siuntiossa on yksi pääväylä aseman läpi ja suurella todennäköisyydellä rikoksen tai rikkeen tekijän joutuu sitä käyttämään.

Kameravalvonnalla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Kameroista kertovat kyltit toimivat tehokkaana varoituksena niille, joilla on mielessä vahingon aiheuttaminen muodossa tai toisessa.

Kokoomus Siuntio- Sjundeå ry. pyytää kuntaa toimimaan asian suhteen viipymättä. Tämän asian käsittelyn yhteydessä pitää kunnan myös selvittää mikä on taho, johon tallenteet tai mahdollisesti suora kamerayhteys luodaan.