Eläinlääkäripäivystyksen järjestäminen kunnassa

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että Siuntion kunta selvittää tapaa toteuttaa eläinlääkäripäivystys siten, että päivystyspiste olisi kunnan alueella.

Nykyinen tapa järjestää eläinlääkäripäivystys yhteistyössä Lohjan, Karkkilan ja Vihdin kanssa on huonosti toimiva Siuntion kunnan alueella päivystysaikaan apua tarvitsevien eläinten kannalta. Kaikkien muiden päivystykseen osallistuvien kuntien alueella on oma päivystyspiste (klinikka) paitsi Siuntiossa. Avun saanti on monelle kuntalaiselle hankalaa ja etäisyydet liian pitkiä, jotta apu olisi saatavissa riittävän nopeasti. On olemassa toimivia toteutusmalleja päivystyksen toteuttamisesta yhteistyössä yksityisten eläinlääkäriasemien kanssa ja tähän olisi syytä perehtyä tarkemmin.