Marko Nygård

Kuvassa Marko puun rungon edessä
Marko Nygård

49, Application Manager, Siuntion asema, Haagan alue

Minulle on tärkeää, että Siuntio tarjoaa kunnan tärkeimmille tulonlähteille eli työntekijöille ja eläkkeensaajille, sekä heidän perheellensä mahdollisuuden hyvään elämään.

Marko Nygård
"Päätetään, ei pelätä"
Siuntiossa vuoden 2021 Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaana.
Asun asemalla Haagassa v 2005 rakennetussa talossa perheeni kanssa. Tänä vuonna tulee täyteen pyöreät 50.

Olen reilut kymmenen vuotta ollut Siuntion Kokoomustoiminnassa mukana. Monenlaisia kunnan luottamustehtäviä on myös tälle ajalle kertynyt. Tällä vaalikaudella olen toiminut Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana ja tarkastuslautakunnan jäsenenä. Olen myös toista kautta LUKSIAn 
tarkastuslautakunnassa, tällä hetkellä varapuheenjohtajana. Olen Kokoomus Siuntio-Sjundeån hallituksen jäsen. Olen myös aiemmin toiminut Siuntion Kokoomuksen puheenjohtajana. 

Lähtöisin olen Espoosta, mistä perheeni kanssa muutimme v. 2000 tänne kauniiseen ja rauhalliseen Siuntioon. Lapseni ovat nuoria aikuisia parin kymmenen vuoden tienoilla.Työelämäni olen lähes kokonaan ollut vakuutusalalla, aiemmin liiketoiminnan kehitystehtävissä ja nyt viimeiset 15 vuotta IT kehitystehtävissä.Vapaa-aikani kuluu pääsääntöisesti omalla pihamaalla, mökillä ja matkustellessa, silloin kuin sitä pystyy turvallisesti tekemään.

Minusta on tärkeää, että kunnassamme hoidettavat yhteiset asiamme tulee hyvin hoidetuksi. Olen aina ollut kiinnostunut kunnallisista päätöksistä ja valtuustoyhteistyöstä sekä kunnalliset asiat kiinnostavat minua.

Kuntamme taloudelle on ensisijaisen tärkeää ansiotuloista saatavat verot. Siksi pidänkin tärkeänä, että jokaisen veronmaksajan tulot ohjataan kuntalaisten kannalta tärkeisiin kohteisiin. Tuloilla maksettavat palvelut tulee myös tarjota kuntalaisille tasa-arvoisesti, myös työssä käyvillä pitää olla mahdollisuus mm. hyvään terveyden- ja hampaiden huoltoon. Kunnan palvelut pitää olla myös työtä tekevien saavutettavissa ja heidän perheilleen tulee antaa mahdollisuuksia niin harrastustoiminnan, päivähoidon kuin hyvän vanhusten huollon kautta.

Minulle on tärkeää, että Siuntio tarjoaa kunnan tärkeimmille tulonlähteille eli työntekijöille ja eläkkeensaajille, sekä heidän perheellensä mahdollisuuden hyvään elämään. 

Siuntiossa on nyt investoitu tulevaisuuteen, se aiheuttaa paineita kuntaveroprosenttiin, mutta pidän ensisijaisen tärkeänä, että se ei nykyisestä korkeasta tasostaan enää nouse. Se ollaankin saatu pysymään monta vuotta nykyisessä tasossa.

Pidän tärkeänä vapaa-ajan ja työn yhteensovittamista. Tämä onnistuu Siuntiossa hyvin. Vapaa-aika kauniissa luonnonmaisemassa auttaa pääsemään raskaammistakin työpäivistä pois. Kuitenkin meidän pitää kehittää mm. aseman alueella, että ihmisillä on hyviä ulkoilumahdollisuuksia ja kunnossa pidettyjä reittejä. Myös monipuolisia vapaa-ajan harrastuksia tulee tukea ja kehittää.

Hyvät kulkuyhteydet ovat jatkossa edellytys sille, että pystymme pitämään kunnassamme hyvät veronmaksajat, onkin tärkeää, että junayhteys pysyy, linja-auto yhteyksiä kehitetään mm. Lohjankin suuntaan ja autoilu pidetään yhtenä vaihtoehtona ja siihen liittyviä yhteyksiä kehitetään.