Heikki Kaisla

Kuvassa Heikki sisällä taulut taustalla
Heikki Kaisla

68, yrittäjä, Siuntion asema

Myönteinen elämänasenne, usko ja luottamus kanssaihmisiin ja 
tulevaisuuteen sekä avoimmuus ja yritteliäisyys ovat tärkeimmät
työkalumme omien ja kotikuntamme tavoitteiden saavuttamiseen. 
Äänestämällä voit vaikuttaa vain joka neljäs vuosi.
Muista äänestää - oikein.

Olen 68-vuotias eli reilusti eläkeikäinen talonrakennusalan yrittäjä. Siuntio on ollut kotikuntani
jo yli 35 vuotta. Kaikki kolme poikaamme aloittivat opintiensä Aleksis Kiven koulussa, jonka
vanhempien illoissa 80-luvun lopulla syntyi monia arvokkaita ihmissuhteita, jotka elävät ja kukoistavat
edelleen.

Kiinnostus oman elinpiirin olosuhteiden kehittämiseen ja kyvyttömyys sanoa ei johtivat moniin
hyviin asioihin jo viime vuosituhannen puolella. Vuosien mittaan tutuksi ovat tulleet monet
luottamustehtävät kuntapolitiikan lisäksi mm. seurakunnassa, yrittäjäyhdistyksessä, Lions klubissa,
partiolippukunnassa sekä parissa eri urheiluseurassa.

Eläköitymiseni nelisen vuotta sitten ja asteittainen yritystoiminnan alasajo ovat antaneet uutta aikaa.
Lähellä asuvat seitsemän lastenlasta perheineen estävät melko tehokkaasti toimettomuuden tunteen.
Eivät kuitenkaan niin tehokkaasti, etteikö aikaa ja mielenkiintoa vielä riittäisi erilaisten jo tutuiksi ja tärkeiksikin tulleiden luottamustehtävien hoitamiseen.

Viimeiset neljä vuotta eli tämän päättymässä olevan vaalikauden olen toiminut kunnanvaltuuston
puheenjohtajana.

Kunnan tärkein tehtävä on järjestää asukkailleen peruspalvelut kuten esim. koulutus ja terveyden-
huolto. Jotta nämä palvelut säilyisivät vastaisuudessakin laadukkaina tarvitsemme kasvua, järkevää taloudenpitoa, yritteliäisyyttä sekä uskoa ja asennetta Siuntion myönteiseen tulevaisuuteen.